Anne-Sophie van Haar

Anne-Sophie van Haar

Anne-Sophie van Haar Dit logo is er één uit een serie van ontwerpen voor een bedrijf in kantoorinrichting (meubelen en stoffering). De afbeelding maakt de verbinding tussen de producten enerzijds en de creativiteit en persoonlijke touch van het bedrijf anderzijds....
Samsara Yoga

Samsara Yoga

Samsara Iyengar Yoga Samsara is een praktijk voor Iyengar Yoga in Ierland. De opdrachtgeefster wilde graag een logo in zachtblauwe tinten en een vorm die refereert aan zowel de yogahoudingen als de achterliggende filosofie. Die laatste is tot uitdrukking gebracht door...
Hivos Latijns Amerika

Hivos Latijns Amerika

Hivos Latijns Amerika Het Latijns Amerika kantoor van de Nederlandse NGO HIVOS zocht naar een visual die in één oogopslag het kernidee zou weergeven van een nieuw programma. In dit programme beoogt een groep partners beoogt beleid te beïnvloeden ten behoeve van...
Strategische Partnerschappen Visual

Strategische Partnerschappen Visual

Strategische Partnerschappen Visual Strategische Partnerschappen is een subisidiekader van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken. Door het aangaan van partnerschappen met (netwerken van) maatschappelijke organisaties die zich richten op beleidsbeïnvloeding...
Massage De Ruimte

Massage De Ruimte

Massage De Ruimte Logo en promotionele producten voor een massagepraktijk die zich richt op de balans tussen lichaam en geest, waardoor mensen letterlijk meer “ruimte” gaan ervaren. Het logo symboliseert dit vergroten van de ruimte; de warme kleuren...