Anne-Sophie van Haar

Dit logo is er één uit een serie van ontwerpen voor een bedrijf in kantoorinrichting (meubelen en stoffering). De afbeelding maakt de verbinding tussen de producten enerzijds en de creativiteit en persoonlijke touch van het bedrijf anderzijds. Omdat het bedrijf zich meer ging toeleggen op meubelen is in het uiteindelijke logo een stoeltje verwerkt.