Hivos Latijns Amerika

Het Latijns Amerika kantoor van de Nederlandse NGO HIVOS zocht naar een visual die in één oogopslag het kernidee zou weergeven van een nieuw programma. In dit programme beoogt een groep partners beoogt beleid te beïnvloeden ten behoeve van armoedebestrijding en een beter milieu. Ze hadden moeite om de donor te overtuigen van hun aanpak, waarin een loop zat: een pakket aan methodes en tools (het Platform) zou eerst getest zou worden door een beperkte groep belanghebbenden, vervolgens verbeterd en daarna breder uitgezet. Doordat het plaatje deze loop duidelijk maakte en de rollen van de verschillende partijen zichtbaar werden, raakte de donor enthousiast en werd het programma gefinancierd.