Samsara Iyengar Yoga

Samsara is een praktijk voor Iyengar Yoga in Ierland. De opdrachtgeefster wilde graag een logo in zachtblauwe tinten en een vorm die refereert aan zowel de yogahoudingen als de achterliggende filosofie. Die laatste is tot uitdrukking gebracht door het symbool van de eeuwige knoop, die ook weer verwijst naar de naam Samsara, dat levenswiel betekent. Rondom de knoop zijn vier yogahoudingen afgebeeld, die mooi de symmetrie laten zien die in de yoga verweven zit.