Strategische Partnerschappen Visual

Strategische Partnerschappen is een subisidiekader van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken. Door het aangaan van partnerschappen met (netwerken van) maatschappelijke organisaties die zich richten op beleidsbeïnvloeding probeert het ministerie bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden, waarin ook de minderbedeelden een stem hebben.

 

Het ministerie wilde een visual waarin de veranderingstheorie van het programma tot uitdrukking kwam. In de afbeelding moesten zowel de verschillende stappen als de non-lineaire dynamiek zichtbaar zijn. Dit is vormgegeven door de concentrische cirkels en de herhaling van de stappen in de kwartcirkel langs de zijkant. De kaartjes bevatten in het kort de beoogde resultaten per onderdeel. De kleuren verwijzen naar de verschillende niveaus van invloed van het programma op de resultaten. De wereldbol refereert aan het wereldwijde speelveld van het programma. De mensen in het midden herinneren aan de uiteindelijke doelgroep en het doel van het programma: het vergroten van de voice en het welzijn van mensen die om redenen van armoede, gezondheid of identiteit zijn buitengesloten.