Hivos Latijns Amerika

Hivos Latijns Amerika

Hivos Latijns Amerika Het Latijns Amerika kantoor van de Nederlandse NGO HIVOS zocht naar een visual die in één oogopslag het kernidee zou weergeven van een nieuw programma. In dit programme beoogt een groep partners beoogt beleid te beïnvloeden ten behoeve van...
Strategische Partnerschappen Visual

Strategische Partnerschappen Visual

Strategische Partnerschappen Visual Strategische Partnerschappen is een subisidiekader van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken. Door het aangaan van partnerschappen met (netwerken van) maatschappelijke organisaties die zich richten op beleidsbeïnvloeding...